Premieverhogingen 2018

Helaas gaan de premies van motorrijtuigen- brand en aansprakelijkheidsverzekeringen omhoog volgend jaar.

Auto’s: het aantal ongevallen is in vier jaar tijd met 27% gestegen. Toename in claims i.v.m. letsel.

Opstallen en inboedel: door klimaatverandering en brand is het aantal schades, en de bedragen die mee gemoeid zijn, fors toegenomen.