Dienstverlening

Onze dienstverlening kent vier vormen:

 • Inventarisatie

  Samen met u maken wij een inventarisatie van uw risico’s die de continuïteit van de onderneming bedreigen. Voor deze risicoinventarisatie hanteren wij twee methodes:

  Basis:

  Met de basis-inventarisatie kunnen wij u in een kort tijdsbestek een objectief deskundig advies geven over een afgewogen verzekeringsportefeuile.

  Uitgebreid:

  Met de uitgebreide inventarisatie brengen wij de financiële risico’s bij u in kaart die zich bij een calamiteit kunnen voordoen. Wij bespreken met u hoe u deze risico’s kunt vermijden, verminderen, kunt overdragen of zelf wilt dragen. Wij beoordelen uw personeelsvoorzieningen zoals pensioen, ziekteverzuim- en WIA gerelateerde verzekeringen. Daarna bekijken wij of uw huidige verzekeringspakket daaraan voldoet en of aanpassingen noodzakelijk zijn. Verzekeringen zijn uiteindelijk het sluitstuk van deze inventarisatie.

 • Uitvoering & begeleiding

  Op basis van de uitgevoerde inventarisatie kunnen wij namens u de eventuele aanpassingen doorvoeren die in overleg met u noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld de aanpassing van verzekerde bedragen en dekkingen. Daarnaast verkennen wij voor u de markt en onderhandelen met verzekeraars over premie, voorwaarden en eventueel nieuw af te sluiten verzekeringen.

 • Beheer

  Het beheer van verzekeringen kost veel tijd en vereist specifieke kennis. Wij kunnen het beheer van u overnemen. Het beheer omvat het voeren van uw polisadministratie, het afwikkelen van mutaties, het behartigen van uw belangen bij verzekeraars en uiteraard de schadebehandeling, Daarnaast bespreken wij jaarlijks met u of de eerder uitgevoerde risicoinventarisatie nog overeen komt met de huidige situatie van uw onderneming. Aanvullend hierop nemen wij het beheer van uw personeelsregelingen over. Dit omvat het beheer van pensioenregeling, ziekteverzuim- arbeidsongeschiktheidsregelingen, personeelsmutaties verwerken en het melden hiervan aan diverse instanties etc.

 • Overige werkzaamheden

  Als ondernemer in privé loopt u natuurlijk ook bepaalde risico’s zoals arbeidsongeschiktheid, overlijden of bijvoorbeeld het risico  van aansprakelijkheid als bestuurder van een onderneming. Ook hebben wij de kennis in huis om u of uw werknemers op pensioen of andere (collectieve) personeelsregelingen deskundig te adviseren.

  Kosten:

  In het eerste gesprek voeren wij gratis en vrijblijvend een basisinventarisatie uit en beoordelen wij uw huidige verzekeringspakket op premie en voorwaarden.

  Heeft u interesse dan ontvangt u van ons een voorstel voor uw verzekeringspakket en de af te nemen vormen van dienstverlening.op basis van een vast tarief per jaar.

  Dienstverleningsovereenkomst

  De door u afgenomen vormen van dienstverlening leggen wij vast in een dienstverleningsovereenkomst . Wij vermelden welke service u van ons kunt verwachten en ook wat wij van u verwachten. Ook vermelden wij uiteraard welke tarieven wij bij u in rekening zullen brengen. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing welke wij u samen met de dienstverleningsovereenkomst zullen verstrekken.