Posts in Goed om te weten

Premieverhogingen 2018

Helaas gaan de premies van motorrijtuigen- brand en aansprakelijkheidsverzekeringen omhoog volgend jaar. Auto’s: het aantal ongevallen is in vier jaar tijd met 27% gestegen. Toename in claims i.v.m. letsel. Opstallen en inboedel: door klimaatverandering en brand is het aantal schades,…

Continue reading »